Ympäristöystävällistä kalankasvatusta

Vastuullista kalanviljelyä

Mannerlohi Oy arvostaa kalan ja ympäristön hyvinvointia. Siksi meillä toiminta perustuu ympäristöystävälliseen kalankasvatukseen ja mahdollisimman pieneen vesistönkuormitukseen.

Käytössämme ovat ajanmukaiset tuotannonohjausjärjestelmät, jotka mahdollistavat tehokkaat mutta samalla ekologiset toimintatavat. Otamme ympäristön huomioon kaikissa kalankasvatuksen vaiheissa. Noudatamme eläinsuojelu- ja ympäristönsuojelumääräyksiä, asetusta viljeltävien kalojen suojelusta sekä työsuojelumääräyksiä. Emme kuitenkaan mene siitä läpi, mistä verkko on isosilmäisin, vaan olemme asettaneet määräyksiäkin korkeammat laatutavoitteet ja kriteerit toiminnallemme.